Overvåking - Økoplan hjemmeside

REGNSKAPSOVERVÅKING

 

For de kundene som ikke selv har spesiell interesse av å overvåke og analysere økonomien sin, tilbyr vi en utvidet regnskapstjeneste.  Den innebærer at vi har et særlig ansvar for å passe på og rapportere om utviklingstendenser og evt. faresignaler i selskapets økonomi.  Dette er altså en slags "økonomisjef-funksjon".  Innholdet i denne og rapporteringsform og tidspunkter er etter nærmere avtale.