Regnskapsføring - Økoplan hjemmeside

REGNSKAPSFØRING

 

 

Ordinær regnskapsføring omfatter kontering og føring av bilag, avstemming og etterkontroll, samt rapportering og en kortfattet kommentar fra vår regnskapsleder.  Vi er svært opptatt av at regn­skapet skal kunne brukes i den praktiske styringen av virksomheten og kan levere de regnskaps- og økonomirappor­ter dere har behov for etter nærmere avtale. Vi kan også bistå med remittering.