Lønnsføring - Økoplan hjemmeside

LØNNSFØRING

 

Lønn er et fagområde med mange kompliserte regler og krevende innberetning til myndighetene.  Vi tilbyr å gjøre denne jobben på en meget rasjonell og effektiv måte som ivaretar de kvalitets­krav som stilles overfor bedriften.  Dette sparer kundene for årlige kostnader til vedlikehold av detaljkunnskaper.  Vi kan også her levere de rapporter dere trenger etter nærmere avtale.