Fakturering - Økoplan hjemmeside

FAKTURERING

 

 

Vi tilbyr utsendelse og oppfølging av utgående fakturaer.  Etter nærmere avtale mottar vi fakturagrunnlag fra dere, sender ut fakturaene og (dersom vi også fører regnska­pet) følger opp og rapporterer om utestående for­dringer.