Om oss - Økoplan hjemmeside

Økoplans virksomhet ble startet i 1981 som et enkeltpersonforetak. I 1988 endret vi selskapsform til aksjeselskap og videreførte driften under det nåværende navnet.

Selskapet har i dag ni fast ansatte, hvorav fem er autoriserte regnskapsførere. Tre av disse er i tillegg siviløkonomer av utdannelse.

I sine markeder har vi ord på oss for å legge stor vekt på service og kvalitet. Vi har flere kunder som har vært stabile helt siden selskapet ble stiftet.